Rozporządzenie dot. laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

 

 

Licznik odwiedzin: 716239