Rozporządzenie dot. minimalnych warunków utrzymania zwierząt futerkowych


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 18 sierpnia 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 732599