Rozporządzenie dot. wysokości limitów środków na działania PROW 2014-2020


Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020. 

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 11 sierpnia  2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 732599