Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków​.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 887905