Rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Spodoptera frugiperda


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith).

Jest to nowy w Polsce szkodnik kukurydzy, który atakuje również warzywa, takie jak papryka, cebula, fasola, kapustne oraz kwiaty np. pelargonie.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 25 lipca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


►Spodoptera frugiperda (Smith) - zagrożenie dla upraw kukurydzy, warzyw psiankowatych i roślin ozdobnych w Polsce 

Licznik odwiedzin: 947637