Rozwój nasiennictwa roślin kwietnych w gospodarstwach tradycyjnych Małopolski


W załączeniu opracowanie dot. zadania realizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Kształtowanie dóbr publicznych w rolnictwie Małopolski.

►Kształtowanie dóbr publicznych w rolnictwie Małopolski - wnioski z wyjazdu terenowego w dniu 24 kwietnia br.  


 

Licznik odwiedzin: 976299