Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności - projekt wytycznych szczegółowych


Na stronie internetowej MRiRW pod adresem:

►https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe,

został udostępniony ►projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I. 13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności.

Wytyczne, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR), przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji PS WPR.

Wytyczne szczegółowe precyzują warunki specyficzne dla interwencji I.13.4. Natomiast podstawowe warunki przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy, które mają zastosowanie w przypadku tej interwencji, zostały określone w wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach PS WPR (dostępne pod adresem:

►https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-horyzontalne2.

Projekt wytycznych szczegółowych dla interwencji I.13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności określa specyficzne dla tej interwencji:

1) warunki przyznawania pomocy;
2) kryteria wyboru operacji wraz z określeniem minimalnej liczby punktów umożliwiającej przyznanie pomocy oraz kryteriami rozstrzygającymi;
3) warunki realizacji operacji;
4) formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, maksymalną wysokość pomocy oraz maksymalny dopuszczalny poziom pomocy;
5) warunki wypłaty pomocy;
6) zobowiązania beneficjenta;
7) warunki zwrotu wypłaconej pomocy.

Kryteria wyboru operacji, które mają mieć zastosowanie w tej interwencji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PS WPR w uchwale nr 55 z 22 listopada 2023 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla interwencji I.13.4 „Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności”, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Uwagi do projektu wytycznych szczegółowych można zgłaszać do 17 kwietnia 2024 r. w wersji edytowalnej, w załączonej tabeli na adres: oznaczenia@minrol.gov.pl.

Tabela do zgłaszania uwag (►plik xlsx do pobrania).


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544825