Rumunia odkrywana ponownie


Współpraca pomiędzy rumuńskim regionem Bistrita Nasaud a Tarnowską, a następnie Małopolską Izbą Rolniczą trwa już prawie 19 lat. Głównym inicjatorem tej współpracy był - i nadal jest - Ignat Timar, obecnie Prezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie.

Partnerem po stronie rumuńskiej jest Izba Handlowo-Przemysłowa w Bistrity, która jako jedyna tamtejsza organizacja zajmuje się również problemami rolnictwa. 
Początkowo nasza współpraca dotyczyła głównie zasad realizacji programów przedakcesyjnych SPARD, przygotowania do referendum oraz dzielenia się doświadczeniami w zakresie wymiany gospodarczej.

Rumunia zaskakuje nas przy każdej wizycie – tempem rozwoju gospodarczego, pluralizmem światopoglądowym, stosunkiem do religii, porządkiem i czystością oraz przepięknymi krajobrazami, będącymi ostatnimi dziewiczymi miejscami w Europie.
Nasza ostatnia wizyta, która miała miejsce w dniach 19-22 maja br., dotyczyła prezentacji oferty gospodarczej z województwa małopolskiego dla partnerów rumuńskich (fotowoltaika, materiały budowlane, sprzedaż sadzonek krzewów i drzew, oraz nasion).

W przeszłości rolnictwo rumuńskie było potęgą, obecnie następuje wzrost nieużytków oraz niedostatek inwestycji w gospodarstwach indywidualnych. W przypadku produkcji ogrodniczej synonimem kryzysu jest okolica Bystrzycy (Bistrita) – stolicy regionu – kiedyś otoczona dziesiątkami hektarów sadów, mająca w swoim logo jabłko, dzisiaj importuje jabłka z Polski.
Skromne inwestycje w gospodarstwach indywidualnych wynikają przede wszystkim z braku środków finansowych, które pozwalałyby pozyskać dodatkowe środki z programów unijnych. 
Mamy satysfakcję, że w okresie przedakcesyjnym, kiedy wielu przedsiębiorców rumuńskich obawiało się funkcjonowania strukturach UE, wielokrotnie goszcząc w Polsce misje gospodarcze z regionu Bistrita Nasaud, wspieraliśmy ich w dążeniu do integracji. Dzięki temu skorzystali oni z programów pomocowych, często adaptując technologie produkcji z Polski, i stali się ważnymi podmiotami gospodarczymi w regionie. Dziś doceniają nasze zasługi w tym zakresie i przy każdej możliwej sposobności wyrażają wdzięczność za okazaną pomoc. 
Obecnie współpraca, w ramach prowadzonej prze nas polsko-rumuńskiej wymiany gospodarczej, związana jest z działalnością Lokalnych Grup Działania. Szczególnie dynamicznie i owocnie rozwija się współpraca między LGD Turystyczna Podkowa a LGD w Beclean – dzięki zaangażowaniu Prezesa Marka Lenczowskiego oraz burmistrza miasta Beclean, Nikola Moldovian. 
W czasie naszej ostatniej wizyty mieliśmy okazję mimowolnie uczestniczyć w kampanii wyborczej burmistrza (wybory 5 czerwca), który w ciągu 16 lat sprawowania funkcji dokonał gruntownej modernizacji 12-tysięcznego Beclean. Sprowadził on do miasta inwestorów zagranicznych działających w branży metalowej oraz osprzętu elektrycznego do samochodów, i doprowadził do zmniejszenia stopy bezrobocia z 10 do 3,5%.

Zamierzamy nadal rozwijać owocną współpracę pomiędzy Małopolską a regionem Bistrita Nasaud. Liczymy, że umacnianiu naszych wzajemnych relacji sprzyjać będzie izba gospodarcza tworzona właśnie przez Ambasadę Rumunii w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie.

Henryk Dankowiakowski
24 maja 2016 r.


fot. H. Dankowiakowski

►Delegatie a Camerei de Agricultura din Polonia, in vizita la Beclean 

►Schimb de experienţă între Camera de Comerţ şi o instituţie similară din Polonia

►O delegaţie a Camerei de Agricultură din Polonia va vizita oraşul Beclean

►O delegatie a Camerei de Agricultura din Polonia va vizita orasul Beclean


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1544895