Samorząd Rolniczy ws. udostęnienia środków PROW 2014-2020 dla spółek wodnych


W dniu 14 października 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę warunków pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020, dla spółek wodnych. Zarządy spółek wodnych pełnią funkcję społecznie i nie mają zdolności kredytowych dlatego często spółki nie mogą skorzystać z PROW i dofinansować niezbędnych inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę, KRIR wnioskuje, aby zmienić przepisy w przedmiotowym działaniu na zakup maszyn w ramach PROW 2014-2020, umożliwiając spółkom wodnym skorzystanie z 20% zaliczki, a 80% nakładów na zakup inwestycji mogłoby być zabezpieczone kredytem pod zakupiony w ramach PROW sprzęt. Jest to uzasadnione szczególnie koniecznością utrzymania inwestycji co najmniej przez okres 5 lat od przyznania pomocy.

Źródło: KRIR


 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1319467