Samorząd rolniczy oczekuje rozwiązania problemu odpadów foliowych


9 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra klimatu wnioskując o rozwiązanie problemu odbioru odpadów foliowych powstających w produkcji rolniczej.

Obecnie firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać i prawdopodobnie bezskuteczne też będą działania gmin w zakresie programu zbierającego odpady foliowe. Równocześnie od 1 stycznia 2020 roku weszły obowiązki w zakresie rejestracji w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych (BDO) gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha, co może spowodować, że będzie automatycznie egzekwowany obowiązek zagospodarowania folii odpadowej i plastiku w tych gospodarstwach.

Mając powyższe na uwadze samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie przepisów zobowiązujących podmioty sprzedające folię rolniczą lub towary w opakowaniach foliowych i plastykowych (big bagi, worki po nawozach itp.) do odbioru zużytej folii.

Jednocześnie w związku z informacjami napływającymi od rolników o niewielkim zainteresowaniu gmin programamem odbioru folii rolniczych Zarząd KRIR zwrócił się o przedstawienie informacji, jaka jest rzeczywiście skala zainteresowania gmin tym tematem. Być może problemem jest zbyt niska stawka dopłaty do utylizacji.

Źródło: KRIR 


Podobne artykuły:

►Problemy z wdrażaniem programu usuwania folii rolniczych 
►NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego programu na usuwanie folii rolniczych 
►Wniosek o rozszerzenie programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
►Wystąpienie KRIR ws. problemów związanych z odbiorem odpadów ze sznurka rolniczego i folii 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1319489