Samorząd rolniczy w sprawie szacowania szkód i funkcjonowania kół łowieckich


8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w zakresie:

1) ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych - jeśli starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz naliczanie opłat z tego tytułu, powinien on również sprawować nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z prawidłowej gospodarki łowieckiej. Konieczne jest ustanowienie faktycznego nadzoru nad kołami łowieckimi oraz wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które mogłyby doprowadzić do załagodzenia sporu między rolnikami, a kołami łowieckimi.

2) unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach - chodzi o sytuacje, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia, albo celowo opóźniają podjęcie działań, lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uprzednio przejście całej procedury administracyjnej. Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty.

Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw.

Źródło: KRIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1369398