Samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie lub przesunięcie środków na program wapnowania


►W piśmie z dn. 10.11.2023 r. Zarząd KRIR, w związku z wnioskami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (pismo z dn. 03.11.2023 r.) oraz Małopolskiej Izby Rolniczej (►pismo z dn. 07.11.2023 r.), wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zwiększenie lub przesunięcie środków w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

"W związku z informacjami zgłaszanymi przez rolników dotyczącymi wyczerpania w niektórych województwach (małopolskie, łódzkie) środków w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej poprzez ich wapnowanie" samorząd rolniczy zwraca się z wnioskiem o analizę wykorzystania środków w poszczególnych województwach i przesunięcie niewykorzystanych środków do tych województw, gdzie zainteresowanie Programem jest największe.

W wymienionych województwach nabór wniosków został wstrzymany, co uniemożliwi skorzystanie z programu rolnikom, którzy zakupili już nawozy wapniowe w celu wykonania jesiennego zabiegu wapnowania gleb.

Przedstawiając powyższe zwracam się z wnioskiem o zwiększenie lub przesunięcie środków finansowych i ponowne uruchomienie naboru wniosków we wszystkich województwach."


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282016