Samorząd rolniczy wobec zniesienia zakazu stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu drobiu


Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do MRiRW w sprawie zniesienia zakazu stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu drobiu przywołując argument, że wprowadzenie zakazu w związku z chorobą BSE spowodowało wzrost kosztów produkcji związanego z koniecznością stosowania zamienników w postaci śruty sojowej w znacznej mierze produkowanej w oparciu o rośliny modyfikowane genetycznie. Samorząd rolniczy biorąc pod uwagę postęp badań naukowych w tej dziedzinie, postulaty zgłaszane przez środowiska hodowców z krajów UE  oraz uznanie Polski za kraj wolny od BSE zwrócił się o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej w celu częściowego uchylenia tych przepisów i ograniczenia do zakazu żywienia zwierząt mączkami mączno-kostnymi w ramach tego samego gatunku. 

 

Źródło: KRIR

Licznik odwiedzin: 947710