Samorząd rolniczy postuluje o wydłużenie terminu składania protokołów suszowych


Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód - do 60 dni.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 976321