Spadek dochodu z 1 ha przeliczeniowego


23 września 2019 r. GUS opublikował ►obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku. Wynika z niego, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2 715 zł, czyli o 684 zł mniej niż w roku poprzednim. 

Obniżenie dochodu jest zapewne konsekwencją suszy, która w 2018 r. dotknęła znaczną część kraju, przyczyniając się do obniżenia plonów zbóż, ziemniaków, buraków i warzyw. Nawet wzrost cen płodow rolnych oraz pomoc suszowa, jaką otrzymali rolnicy, nie zrekompensowały poniesionych strat.

Produkcja zwierzęca również przynosiła mniejszy dochód niż w 2017 r. Średnie ceny skupu mleka w 2018 r. oscylowały między 1,30 a 1,40 zł, podczas gdy w drugiej połowie 2017 r. było to powyżewj 1,40 zł. Szczególnie, na obniżenie dochodu z 1 ha przeliczeniowego, wpłynęły jednak bardzo niskie ceny skupu trzody chlewnej - niektóre firmy płaciły mniej niż 4 zł/kg żywca wieprzowego.

Według wyliczeń GUS przeciętny dochód w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego był zdecydowanie najwyższy w 2017 r., kiedy wynosił 3 399 zł, natomiast najniższy w 2015 r. - 1 975 zł.

Źródło: P. Mikos, Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 41


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245710