Spiszmy się, jak na rolników przystało, PSP 2020 ruszy za 5 dni


Powszechny Spis Rolny (PSR 2020) odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Formy w jakich zostanie przeprowadzony spis rolny:

  • samospis internetowy;
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;
  • wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach:

  • osób fizycznych, czyli indywidualnych (wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w Załączniku nr 1 do Ustawy o powszechnym spisie rolnym);
  • osób prawnych (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.);
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Kontakt w sprawie PSR w województwie małopolskim:

Wojewódzkie Biuro Spisowe, Urząd Statystyczny w Krakowie

tel. +48 12 42 04 510
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl
 

Aktualne informacje o PSR 2020 znajdziecie Państwo na stronie: ►https://spisrolny.gov.pl/

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1316319