Spotkanie Zespołu roboczego ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich


9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

Do prac Zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji rolniczych, związków zawodowych, organizacji działających na rzecz wsi oraz nauki.

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji mogli zgłaszać postulaty/uwagi. Przeprowadzona dyskusja ukazała z jednej strony słabą rentowność produkcji rolnej na obszarach górskich, a z drugiej jej unikalny charakter. Do najważniejszych zagadnień, istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa górskiego, nad którymi będzie pracował Zespół można zaliczyć:

  • Sprzedaż (m.in. przetwórstwo lokalne, produkcja żywności wysokiej jakości, rozwój niszowych kierunków produkcji);
  • Zasoby (m.in. kapitał ludzki, dostęp do ziemi, infrastruktura, maszyny, informatyzacja);
  • Wiedza (m.in. transfer wiedzy, genetyka);
  • Motywacje (m.in. opłacalność, pomoc publiczna).

W trakcie spotkania wybrano Prezydium Zespołu w skład którego weszli Ryszard Czaicki (Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej), prof. Ryszard Hołownicki (Instytut Ogrodnictwa) oraz Krzysztof Mróz (Związek Szkółkarzy Polskich).

Ustalono, że kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym obszarom, które zostały wskazane w trakcie posiedzenia.

Źródło: MRiRW


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1090158