Spotkanie dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych


7 czerwca w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych. Małopolska Izbę Rolniczą reprezentował dyrektor Henryk Dankowiakowski.

W spotkaniu - podczas którego omówione zostały zasady współpracy oraz opiniowania aktów prawnych przez izby rolnicze - uczestniczyli również Dyrektor Generalna MRiRW Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, Szef Gabinetu Politycznego MRiRW Krzysztof Rodzik oraz kierownictwo lub przedstawiciele wszystkich departamentów w resorcie rolnictwa. 

Ponadto, przedstawiciele każdego z departamentów w ministerstwie przedstawili swoje bieżące prace i planowane w najbliższym czasie zmiany przepisów w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi.

Następnie, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą realizacji projektów finansowanych z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych, Dyrektor Biura Prawnego i Zamówień Publicznych KOWR Kamila Grabowska przedstawiła zasady przeprowadzania procedur konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Dyrektorzy rozmawiali także o nowym Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych i obowiązkach dla izb rolniczych wynikających z jego wprowadzenia.

Źódło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 947702