Spotkanie online z Młodymi Rolnikami z regionu Owernia-Rodan Alpy


W dniu 7 czerwca br. odbyło się spotkanie online dot. współpracy z Młodymi Rolnikami z regionu Owernia-Rodan Alpy. W spotkaniu uczestniczyli:
-Cecile Achor, Młodzi Rolnicy z regionu Owernia-Rodan Alpy
-Valerie Morier-Genoud,  Regionalna Izba Rolnicza regionu Owernia-Rodan Alpy
-Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
-Joanna Krasicka, pracownik MIR
-Natalia Dudzińska, Tłumacz
-Joanna Woroń-Kowalewska, UMWM
Podczas spotkania strona francuska i polska ustaliły zasady realizacji wymian w ramach współpracy uwzględniając wymogi związane z pandemią Covid-19. MIR zaproponowała przyjęcie delegacji młodych rolników w grudniu br. w tematyce hodowli bydła, owiec oraz prod. mleka. Dodatkowo ustalono organizację wideokonferencji  na początku października  pomiędzy młodymi rolnikami obu regionów w celu jak najlepszego przygotowania wizyty w Małopolsce (skonkretyzowanie tematów i oczekiwań dot. wizyty). Podczas spotkania omówiono również tematy przyszłej współpracy proponując zagadnienia dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, przybliżenia stanowisk strony polskiej i strony francuskiej, wypracowania wspólnego stanowiska ww. kwestii oraz temat zazielenienia i ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów.
W dalszym toku spotkania poruszono także kwestie współpracy pomiędzy Małopolską a Regionem Owernia-Rodan Alpy oraz temat tegorocznej wystawy hodowlanej w Clermont-Ferrand i możliwości wizyty delegacji z Małopolski w dobie pandemii koronawirusa.
Ustalono również,  że podczas następnego spotkania online poruszony zostanie temat wpływu pandemii i lockdownu na rolnictwo i postrzeganie rolników.

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151623