Spotkanie online z Młodymi Rolnikami z regionu Owernia Rodan-Alpy


W dniu 27 października br. odbyło się spotkanie online dot. współpracy z młodymi rolnikami z regionu Owernia-Rodan Alpy. W spotkaniu uczestniczyli:
- Cecile Achour, Młodzi Rolnicy z Auvergne-Rhone-Alpes
- Franck Levy, Region Auvergne-Rhone-Alpes
- Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
- Joanna Krasicka, MIR
- Amelia Wydra, tłumacz
- Joanna Woroń-Kowalewska, UMWM
- Jeremy Jaillat, rolnik
- Wacław Drożdż, rolnik
- Józef Waszczyszak, rolnik
- Piotr Natkaniec, rolnik
- Mateusz Stasik, rolnik
Podczas spotkania Henryk Dankowiakowski przedstawił cel spotkania, którym jest przygotowanie wizyty delegacji młodych rolników z regionu Owernia -Rodan Alpy w Małopolsce w grudniu br. Po krótkiej prezentacji uczestników spotkania, poruszono kwestie związane z obecną sytuacją rolnictwie, koegzystencji na obszarach wiejskich oraz wpływie COVID-u na rolnictwo i na kontakty międzynarodowe. Pan Jeremy Jaillat w imieniu Młodych Rolników z regionu Owernia-Rodan Alpy poinformował o zainteresowaniu współpracą na wspólnych polach, przyznając że jest zaskoczony jak wiele podobnych problemów dotyka francuskich i polskich rolników. Przyznał, że podczas wizyty w Małopolsce, młodzi rolnicy z Francji chcieliby odwiedzić gospodarstwa a także porozmawiać nt. wspólnych problemów m.in. w kwestii wprowadzania nowej WPR, strategii „Od pola do stołu” , wparcia dla młodych rolników, problemów z nowymi mieszkańcami na obszarach wiejskich.
W dalszym toku spotkania poruszono kwestię wyzwań z jakimi muszą mierzyć się rolnicy w Małopolsce, głos w tej sprawie zabrał Pan Mateusz Stasik, który poruszył kwestie  braku zainteresowania przejęcia gospodarstw przez młodych rolników, zawężenia działalności rolniczej na skutek dużej migracji ludności z miast na wieś oraz opłacalności działalności rolniczej. Dyrektor MIR, Henryk Dankowiakowski dodał, że pracując w doradztwie 40 lat obserwuje zmiany zachodzące w rolnictwie i widzi, że coraz mniej ludzi zajmuje się rolnictwem zaznaczając że przełomowym rokiem był rok 2004 w którym Polska przystąpiła do wspólnoty krajów Unii Europejskiej. Zwrócił również uwagę na problem z ziemią, wysokimi cenami za ziemię dobrej kategorii oraz dużym ułamku ziemi odłogowanej.
W związku z planowaną wizytą delegacji francuskiej w grudniu w Małopolsce  przypomniano zasady realizacji wymian w ramach współpracy polsko-francuskiej: MIR pokrywa koszty pobytu ( nocleg i wyżywienie), transportu, tłumaczenia, delegacja składa się z 5 osób. Przelot do Polski opłaca strona francuska. Ustalono termin wizyty w Małopolsce: 6-10 grudnia 2021r. Program wizyty będzie zawierał wizyty w gospodarstwach młodych rolników w Małopolsce natomiast w zakresie tematycznym podczas pobytu będą również poruszone zagadnienia dot. planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, zielonego ładu a także opłacalności prod. rolnej przy drożejących cenach energii i nawozów.
Jeremy Jaillat wystosował również prośbę o możliwość spotkania z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego podczas grudniowej wizyty delegacji.
Na zakończenie spotkania Dyrektor MIR podziękował wszystkim uczestnikom za udział oraz za sprawne tłumaczenie.

Joanna Krasicka
Biuro MIR Kraków

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2038049