Spotkanie samorządu rolniczego z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu myślenickiego


2 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej powiatu myślenickiego. Spotkanie miało miejsce w GOKiS w Wiśniowej - dzięki uprzejmości i gościnności Wójta Gminy Wiśniowa – który był współgospodarzem spotkania. Wspaniały poczęstunek dla uczestników przygotowały Panie z KGW Wiśniowa.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele samorządów gminnych z pow. myślenickiego, Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Kierownik BP ARiMR oraz Kierownik PZDR w Myślenicach.
Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, podczas spotkania:

  • omówiono możliwości, kierunków i zasad współpracy małopolskiego samorządu rolniczego, w tym szczególnie RP MIR w Myślenicach, z samorządami gminnymi działających na terenie powiatu myślenickiego;
  • przekazano aktualne informacje nt. prowadzonych i planowanych naborów wniosków oraz możliwości pozyskiwania środków przez rolników z PROW 2014-2020;
  • przekazano informację nt. działań oraz szkoleń rolników organizowanych przez PZDR w Myślenicach.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie


 

 

Galeriapunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296590