Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019, konsultacje publiczne


►Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2018-2019, które zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zostanie przedłożone Radzie Ministrów.

W sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2018-2019 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową).

Prosimy o przysłanie uwag i opinii na adres e-mail: mir@mir.krakow.pl w terminie do 25.01.2021 r.


 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642789