Sprzeciw KRIR wobec zmian w przepisach dot. odrolnienia gruntów


W związku z niepokojącymi informacjami Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w piśmie do MRiRW z dn. 17.03.2021 r., wyraził stanowczy sprzeciw wobec zamiaru zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie zwolnień z opłat gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej na terenach leżących w granicach administracyjnych miast, w celu stymulowania inwestycji.

Zarząd KRIR jest przeciwny takim zmianom z uwagi na fakt, że grunty na obszarach wiejskich staną się mniej atrakcyjne dla inwestorów. Opłaty za zmianę przeznaczenia gruntu na obszarach miejskich zostaną zniesione, tymczasem na obszarach wiejskich pozostaną, jak dotychczas. Takie rozwiązanie może doprowadzić do odrolniania gruntów bez rzeczywistej potrzeby. Należy uwzględnić fakt, że w granicach miast i miasteczek znajdują się często tereny o wysokiej wartości rolniczej i przyrodniczej, które powinny być użytkowane rolniczo, natomiast na terenach wiejskich jest wiele gruntów niskiej klasy bonitacyjnej, które bez szkody dla środowiska przyrodniczego można przeznaczyć pod inwestycje.

Ponadto zwolnienie z opłat za odrolnianie zmniejszy wpływy na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, z których są finansowane drogi lokalne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe itp.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odstąpienie od planowanej zmiany przepisów w tym zakresie.

Źródło: KRIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1443525