Sprzedaż własnych produktów szansą dla rolnictwa - szkolenia dla rolników


Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A prowadzi nabór na szkolenia w ramach operacji „Sprzedaż własnych produktów – szansa dla rolnictwa” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Beneficjentami projektu są producenci rolni mieszkający i/lub posiadający gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy na temat możliwości oraz zasad sprzedaży swoich produktów odbiorcom detalicznym i hurtowym oraz zachęcenie ich do tego typu aktywności.

Adresy szkoleń organizowanych w woj. małopolskim:

 • Zakliczyn – 08.07.2021
 • Iwkowa – 09.07.2021
 • Trzciana – 15.07.2021
 • Dąbrowa Tarnowska – 22.07.2021
 • Bobowa – 29.07.2021

Nabór rozpoczął się 20 maja 2021 r. i ma charakter ciągły zgodnie z zapisami w Regulaminie § 4 ust 7 i 8.

Zakres tematyczny szkoleń:

Moduł I – 3 godz.

Aspekty prawno podatkowe sprzedaży własnych produktów

 • podstaw prawnych prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego
 • różnic w formie i zakresie prowadzenia obu rodzajów sprzedaży produktów rolniczych
 • dopuszczalnych limitów sprzedaży
 • określenia instytucji rejestrujących i kontrolujących sprzedaż w obu formach
 • przedstawienie wymogów sanitarnych przy produkcji żywności w warunkach domowych
 • kwestie właściwego oznakowania produktów żywnościowych i odpowiedzialności producenta za jej jakość
 • zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem sprzedaży produktów rolniczych

Moduł II – 3 godz.

Dobre praktyki i zagadnienia praktyczne

 • dobre praktyki w ramach sprzedaży bezpośredniej
 • analiza słabych i mocnych stron różnych form sprzedaży bezpośredniej
 • zagrożenia i szanse dla gospodarstw ekologicznych
 • produkcja konwencjonalna roślin kontra uprawy ekologiczne
 • czym jest marketing i jak go prowadzić w działalności rolniczej
 • jak budować markę produktów

Tryb prowadzenia zajęć: stacjonarnie w formie wykładów i warsztatów.

Liczba miejsc ograniczona!
►Regulamin (pdf)
►Karta zgłoszeniowa (doc)

Tylko rolnicy biorący udział w szkoleniu będą mieli prawo uczestniczyć w „Targu regionalnym” na którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu z zakresu wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Przewidziano nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu:

1 miejsce - 6 000 zł
2 miejsce - 3 000 zł
3 miejsce - 1 000 zł

Informacje i zapisy:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WSZECHNICA EDUKACYJNA
Tel. 14 623 55 12
e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

Źródło: www.tarr.tarnow.pl


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642827