Sprzedam nieruchomość w Jaworkach


 SPRZEDAM

Oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie Biała Woda, miejscowość Jaworki, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, województwo małopolskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 91/2, o powierzchni 1,3942 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00139316/5 za cenę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Nieruchomość jest obciążona hipoteką.
Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.).
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu 501 743 134 /email: pstrzalkowski@csgroup.pl

Jaworki, dnia 19 listopada 2018 roku


 

 

Licznik odwiedzin: 925937