Strategia promocji żywności MRiRW


W resorcie rolnictwa opracowano dokument  pt. "Strategia promocji żywności MRiRW", oparty na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno spożywczego

Celem opracowanej strategii jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności marki polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych poprzez kształtowanie pozytywnego jej wizerunku, a także zwiększenie konkurencyjności polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych, w tym dywersyfikacja i zdobywanie nowych rynków zbytu. Dlatego też, strategia określa miedzy innymi spójne zasady komunikacji marki polskich produktów żywnościowych, a także wyznacza priorytetowe kierunki działań promocyjnych na rynkach
zagranicznych.

Poniżej zamieszczamy dokument wraz z załącznikami, z prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 27 czerwca 2017 r.

►Strategia promocji żywności MRiRW

Załączniki:
1. Analiza dostępu artykułów rolno-spożywczych do rynków wybranych krajów
2. Księga wizualizacji znaku Polska Smakuje
3. Umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej (stan na dzień 30.04.2016 r.)


 

 

Licznik odwiedzin: 703754