Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów


Wystartowała rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto).

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na ►www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Kandydaci do Programu wywodzący się z rodziny byłego pracownika PGR, wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod względem zamieszkania Oddziału Terenowego KOWR do dnia 23 sierpnia 2021 r.

O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (od 2003 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), współtworzyła Program Stypendiów Pomostowych od 2002 r. W roku akademickim 2021/2022, podobnie jak w latach ubiegłych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości przy rekrutacji do Programu młodzieży wywodzącej się z rodziny byłego pracownika PGR.

Program prowadzi Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ►www.stypendia-pomostowe.pl

Źródło: KOWR


 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642832