Szóste ognisko ASF w 2021 r. w Małopolsce


KOMUNIKAT NR 7 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 października 2021 r. dotyczący wyznaczenia 6 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. w województwie małopolskim

W dniu 21 października 2021 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 33 sztuki świń, w miejscowości Słupiec, w gminie Szczucin w powiecie dąbrowskim w woj. małopolskim.
Jest to szóste ognisko ASF w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego. W gospodarstwie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia ASF, w tym obejmujące m.in. zabicie i utylizację świń oraz przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby. Wokół ogniska wyznaczono obszary zapowietrzony i zagrożony.

Stwierdzone w dniu 21 października br. ww. ognisko ASF związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 21 października 2021 roku stwierdzono 114 ognisk ASF u świń oraz 2255 ogniska ASF u dzików.
W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dalszym ciągu apeluje do wszystkich hodowców świń o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi trzody, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.

Źródło: WIW w Krakowie 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642801