Szacowanie szkód łowieckich w oparciu o obowiązujące akty prawne


20 lutego br. odbyło się szkolenie on-line poświęcone prawnym i praktycznym zagadnieniom związanym z procedurą zgłaszania i szacowania, oraz zasad wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach i gospodarstwach rolnych. 

Szkolenie, zorganizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, przeprowadził p. Marcin Cichy – główny specjalista ds. zasobów przyrodniczych. W spotkaniu uczestniczyła również p. Aneta Helak-Świechowska - Kierownik Zespołu Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Uczestnicy szkolenia (31 osób), wśród których większość stanowili doradcy rolni - pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, oraz delegaci i pracownicy MIR, dowiedzieli się m.in.: kiedy i do kogo należy zgłaszać powstałe szkody, oraz z jakich narzędzi korzystać (https://mapymalopolski.pl/), aby skutecznie wnioskować o należne odszkodowanie. Zagadnienia dotyczące samego szacowania omówione zostały bardzo ogólnie, z uwagi na obszerność materiału i zróżnicowanie wynikające z doboru odpowiedniej metody szacowania do rodzaju uprawy. 

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się z prezentacją szkoleniową (pdf do pobrania):

►Szacowanie szkód łowieckich w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Było to drugie w tym roku szkolenie o tej tematyce, które zorganizowaliśmy we współpracy z UMWM. Pierwsze odbyło się ►w Myślenicach, 01.02.2024 r.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie


Przydatne linki:
 

►Wypłata odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne, UMWM 

►Geoportal Małopolski

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544778