Szacowanie szkód - wytyczne dla komisji


31 marca br. Biuro Prasowe MRiRW opublikowało opracowanie pt. "Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę" dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zachęcamy wszystkich członków wojewódzkich komisli szacujących do zapoznania się z tym materiałem.

Źródło: MRiRW 


 

Licznik odwiedzin: 976352