Szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione


Zamieszczamy w załącznikach korespondencję pomiędzy MRiRW a Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry).

Ze względu na pilny termin wyznaczony przez MRiRW prosimy Państwa o uwagi w terminie do poniedziałku 25 kwietnia do godz. 11.00. na adres: mir@mir.krakow.pl


MIR

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1875056