Sztuka tworzenia wianków - warsztaty dla KGW - relacja z powiatu krakowskiego


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, krakowskim w sumie dla grupy 90 osób. 

„Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” z powiatu krakowskiego

W dniu 12 sierpnia br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała szóste już, a zarazem ostatnie, warsztaty dla przedstawicieli KGW w ramach realizacji projektu „Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W warsztatach, które odbyły się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach, uczestniczyło 15 przedstawicielek KGW z powiatu krakowskiego: KGW z Kacic, KGW z Cianowic, KGW z Polanowic, KGW z Muniakowic, KGW z Kępy, KGW z Prandocina, KGW z Maszkowa, KGW z Wężerowa, KGW z Widomej. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała warsztaty nauki tworzenia wianków dla Kół Gospodyń Wiejskich, tym samym promując tradycję, kulturę, zwyczaje. Koła Gospodyń Wiejskich kultywują tradycję, podtrzymują i kreują dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, są motorem swoistego klimatu sztuki ludowej. Wspólna realizacja działań w ramach operacji przyczyniła się do zwiększenia poczucia wspólnoty międzypokoleniowej oraz aktywizacji i integracji członków KGW. Przedstawicielki KGW, biorące udział w warsztatach, zaangażują się w przekazanie zdobytych umiejętności młodemu pokoleniu mieszkanek wsi, co przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji życia wiejskiego

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

«««♦»»»

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


►Sztuka tworzenia wianków-warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, 21-06-2022 

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2038044