Uchwała KRIR w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych


W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.

Spis dokumentów do pobrania:

1. Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.11.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

2. Załącznik do uchwały nr 9/2014 - terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

3. Uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

4. Obwieszczenie

5. Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury.

 

 


 

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1546268