Uciążliwy trud pracy rolnika


W związku z pismem ministra rolnictwa skierowanym do ministraspraw wewnętrznych w sprawie problemów, z którymi spotykają się rolnicy w związku z zarzutami i oczekiwaniami mieszkańców wsi nie będących rolnikami, 25 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał MRiRW swoje propozycje, które mogłyby wpłynąć na unormowanie tej sytuacji.

Po pierwsze, samorząd rolniczy uważa, że konieczne jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na terenie całego kraju, która uświadomiłaby specyfikę produkcji rolnej. Wiedza na temat konieczności wykonywania pewnych zabiegów przez rolników w określonych porach, zapewne wpłynęłaby na zrozumienie, że działania te (np. wieczorne opryski, praca w weekend) nie są kaprysem, tylko normalnością na wsi.

Co do mieszkańców miast sprowadzających się na tereny wiejskie, być może należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku dostarczenia do urzędu gminy oświadczenia, że znane są tej osobie warunki i specyfika warunków życia na terenach, gdzie prowadzona jest produkcja rolna, i w związku z tym nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami.

Jednocześnie, samorząd rolniczy wniósł o przekazanie propozycji resortu rolnictwa dotyczących tej trudnej materii,i ze swojej strony zadeklarował, że będzie mocno wspierał resort w tych działaniach.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 887595