Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin


Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin została opublikowana 6. września 2011 r. w Dz. U. Nr 186 poz. 1099.

Najważniejsze zmiany w ustawie to:

  • poszerzenie kategorii posiadaczy gruntów rolnych uprawnionych do korzystania z instytucji odstępstwa rolnego, bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy odmiany (drobnych rolników), z posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha do posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 25 ha z wyłączeniem producentów ziemniaka,
  • zwiększenie katalogu gatunków roślin uprawnych w stosunku, do których możliwe jest stosowanie przez rolników instytucji odstępstwa rolnego, z dotychczasowych 8 gatunków (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydza, rzepak ozimy i ziemniak), do katalogu 16 roślin uprawnych w zakresie do 25 ha (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty, łubin wąskolistny, lucerna siewna, groch siewny, bobik, wyka siewna, pszenica twarda, rzepik, len zwyczajny - oleisty) oraz w zakresie do 10 ha –ziemniak.


Zmiany te są szczególnie korzystne dla producentów rolnych poprzez zwiększenie liczby zwolnionych z opłat producentów rolnych oraz zwiększenie liczby gatunków dla których będzie możliwe korzystanie z odstępstwa rolnego.

Zmianą korzystną dla hodowców roślin jest umożliwienie pobierania opłat za używanie materiału ze zbioru dla organizacji hodowców, której dany hodowca jest członkiem.

Zmieniona ustawa wejdzie w życie 21 września br.

źródło: www.minrol.gov.pl

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642797