Ustawa o znakowaniu produktów bez GMO


Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych

►Projekt ustawy  

Jest to wersja projektu zmieniona w trakcie uzgodnień i konsultacji. Poprzednio projekt konsultowany był w maju 2017 r.

Historia zmian projektu dostępna jest na stronie ►Rządowego Centrum Legislacji

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 782018