Utrudnienia we wnioskach o pomoc suszową


Od 14 do 28 września br. ARiMR przyjmujwe wnioski o wsparcie finansowe składane przez rolników, których gospodarstwa dotknięte zostały klęską suszy. Do Krajowej Rady Izb Rolniczych napływają sygnały od rolników z terenu całej Polski o problemach z wypełnieniem formularza wniosku zamieszczonego na stronie Agencji. Zarząd KRIR przekazał poniższe uwagi do resortu rolnictwa.

Wzór wniosku został opublikowany w formacie PDF wobec czego tylko nieliczni rolnicy będą mogli wypełnić go w formie elektronicznej. W formularzu wymagane jest rozpisywanie wykazu działek ewidencyjnych, na których wystąpiła susza, o których ARiMR posiada wszystkie informacje. Ze względu na brak edytowalnej wersji wniosku, jak wynika z informacji uzyskanych od rolników, firmy doradcze oraz ODR-y żądają kwoty min. 50 zł za wypełnienie wniosku, który liczy 11 stron.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że wzór wniosku powinien być skonsultowany ze środowiskiem rolniczym. W ocenie Zarządu KRIR jest on zbyt skomplikowany i nadmiernie rozbudowany. Zdaniem samorządu rolniczego ODR-y powinny świadczyć bezpłatną pomoc w wypełnianiu. Ponadto należy niezwłocznie umieścić na stronie ARiMR edytowalną wersję wniosku w formacie xls i doc.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 952454