Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Finansów ws. przewozu towarów


Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia:

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na okres 3 miesięcy, po którym wejdą w życie projektowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Zdaniem Zarządu KRIR okres trzech miesięcy może się okazać zbyt krótki na dostosowanie się do nadchodzących zmian przez podmioty, które nie miały wcześniej styczności z systemem SENT.

Ponadto poinformowano, że par. 1 ust. 2 pkt. 3 ww. rozporządzenia wskazuje, że z systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wyłącza się przewożony LPG w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 11 kg lub nie przekracza 23 litrów. Taki zapis może sugerować konieczność objęcia systemem SENT zbiorników samochodowych na LPG, których średnia pojemność wynosi: toroidlane 35-55 litrów, cylindryczne 110, a w samochodach dostawczych do 240 litrów. Należałoby doprecyzować ten przepis, aby wykluczyć ww. wątpliwości.

Źródło: KRIR 

Licznik odwiedzin: 976344