Uzgodnienia projektu rozporządzenia ws. trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska


►W piśmie z dn. 28.07.2023 r. MRiRW zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie ►projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w BIP Rządowego Centrum Legislacji.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 493). Zmiany objęte projektem dotyczą:

  • umożliwienia objęcia wsparciem w ramach praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt w przypadku gdy posiadacz zwierząt nie dokonał ich rejestracji w komputerowej bazie danych, na mocy odstępstwa w zakresie chowu jeleniowatych lub z przyczyn od niego niezależnych,
  • wprowadzenia zmian w zakresie praktyki Zróżnicowana struktura upraw wynikających z uchwały nr 3 Komitetu Monitorującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w części dotyczącej interwencji I 4.2 Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
  • kwestii łączenia ekoschematów z pakietem 1 Rolnictwo zrównoważone na powierzchnia dodanych do zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego.

Ponadto proponowane są zmiany o charakterze doprecyzowującym (definicja słomy na potrzeby praktyki w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi) albo porządkującym (obowiązek przekazania rejestru zabiegów agrotechnicznych w ramach płatności do biologicznej ochrony upraw).

Ewentualne uwagi do projektu należy przekazać w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r., drogą elektroniczną na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2251046