WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 r. - procedury i dokumenty do pobrania


PROCEDURY WYBORCZE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH I DO WALNEGO ZGROMADZENIA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 R.

»»»«««

POWOŁANIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała nr 57/WZ/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 58/WZ/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przynależności delegata z Miasta Krakowa do składu Krakowskiej Rady Powiatowej MIR

►Załącznik nr 1 do uchwały 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. - wzór zgłoszenia kandydata (►doc)
►Uchwała nr 9/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 5 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie kandydatów do WKW 
►Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 5 kwietnia 2019 r. - wzór pełnomocnictwa (►doc)

► Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zał. nr 11 do uchwały nr 1/2019 KRIR z dnia 25 lutego 2019 r.

»»»«««

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

►REGULAMIN WKW

»»»«««

POWOŁANIE OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

►Uchwała nr 13/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 8 maja 2019 r. - zgłaszanie kandydatów do OKW 

►Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/Z/2019/V - zgłoszenie kandydata (►docx)
►Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/Z/2019/V - oświadczenie (►docx)
►Załącznik nr 3 do uchwały nr 13/Z/2019/V - pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania (►docx)
►Załącznik nr 4 do uchwały nr 13/Z/2019/V - wykaz pełnomocników i urzędów gmin

►Lista ryczałtowego zwrotu kosztów podróży dla członków komisji okręgowej (►docx)
►Oświadczenie dla celów podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego (►docx)

»»»«««

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

►REGULAMIN OKW
►wzór spisu wyborców (►docx)
►wzór spisu wyborców - osób prawnych (►docx)

PIERWSZE POSIEDZENIE OKW

►Zaproszenie na I posiedzenie OKW (►docx)
►Uchwały nr 1, 2 i 3 - wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza OKW  (►docx)
►Uchwała nr 4 - sklad i siedziba OKW (►docx)
►Uchwała nr 5 - upoważnienie pełnomocnika MIR (►docx)
►Protokół z I posiedzenia OKW (►docx)
►OBWIESZCZENIE - powołanie składu i siedziba OKW (►docx)

»»««

DOKUMENTY KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR

►Zgłoszenie kandydata (►docx)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx)
►Oświadczenia kandydata (►docx)
►Lista poparcia kandydata (►docx)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx)

»»««

DRUGIE POSIEDZENIE OKW

►Protokół rejestracji kandydata do RP MIR (►docx)
►Uchwała - przedłużenie terminu (►docx)
►Protokół z II posiedzenia OKW (►docx)
►OBWIESZCZENIE - przedłużenie terminu (►docx)
►Uchwała - uznanie zarejestrowanych kandydatów (►docx)
►OBWIESZCZENIE - obsadzenie mandatów (►docx)
►Uchwała - lista kandydatów do RP MIR - druk kart (►docx)
►OBWIESZCZENIE - lista kandydatów do RP MIR (►docx)

»»««

TRZECIE POSIEDZENIE OKW

►Protokół rejestracji kandydata do RP MIR - II termin (►docx)
►Uchwała - uznanie zarejestrowanych kandydatów - II termin (►docx)
►Protokół z III posiedzenia OKW (►docx)
►OBWIESZCZENIE - obsadzenie mandatów - II termin (►docx)
►Uchwała - lista kandydatów do RP MIR - druk kart (►docx)
►OBWIESZCZENIE - lista kandydatów do RP MIR (►docx)

»»««

WYBORY DO RP MIR - 28 LIPCA 2019 r.

►Protokół wyników głosowania i wyników wyborów (►docx)

»»»«««


►PODSTAWY PRAWNE I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r.

►WYBORY DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r. - pytania i odpowiedzi

►WYBORY DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r.


►plakat do pobrania (pdf)

Licznik odwiedzin: 925924