Ważne informacje dot. szacowania szkód spowodowanych suszą


W związku z licznymi postulatami małopolskich rolników oraz delegatów rad powiatowych MIR, Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej, po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obowiązującej procedury szacowanie szkód suszowych informuje:

1. Podstawą stwierdzenia wystąpienia suszy są raporty IUNG - PIB w Puławach zamieszczone na stronach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), informujące o aktualnym stanie zagrożenia suszą rolniczą we wszystkich gminach, dla poszczególnych kategorii gleb oraz gatunków roślin uprawnych. ►Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018) 

►Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce w okresie 11.IV-10.VI. 2018 r. 
►Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) w okresie 11.IV-10.VI. 2018 r. 
►Potencjalne zasięgi suszy z uwzględnieniem gatunku rośliny uprawnej, w okresie 11.IV-10.VI. 2018 r. 

2. Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnik powinien złożyć do właściwego urzędu gminy. ►wzór wniosku

Szczegółowe informacje nt. zasad postępowania w sprawach szacowania szkód oraz wzory dokumentów dostępne są na ►​na stronach BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

3. Zasady szacowania szkód generalnie nie zmieniły się, poza koniecznością uwzględnienia przepisów RODO.

4. W bieżącym roku upoważnienia dla przedstawicieli izb rolniczych uczestniczących w komisjach szacujących szkody będzie wydawała Izba. W najbliższym czasie będziemy informować co do treści oraz formy przekazu przedmiotowych upoważnień.  


Powiązane artykuły:

►Minister apeluje o powoływanie komisji szacujących straty 
►IUNG ogłosił suszę rolniczą 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1263879