Warto inwestować w wykwalifikowaną kadrę doradców rolnych


Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 roku, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o udzielenie informacji, czy w resorcie prowadzone są prace dotyczące zmiany ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (DzU z 2016 r. poz. 356 z późn. zm.), oraz czy planowane są podwyżki płac dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego.

W opinii izb rolniczych ośrodki doradztwa rolniczego od wielu lat spełniają ważną rolę w środowisku wiejskim służąc informacją i pomocą we wdrażaniu przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, pomagają w efektywnym wykorzystaniu środków PROW, wskazują nowe kierunki rozwoju gospodarstw.

Zdaniem samorządu rolniczego tylko dobrze zorganizowany system doradztwa rolniczego, dokapitalizowany i dysponujący wykwalifikowaną kadrą specjalistów może zapewnić właściwą pomoc w trudnej pracy rolników.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 1008280