Wniosek o dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


Zarząd KRIR, realizując wniosek z X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym.

KRIR wskazała, że w 2016 roku środki na prowadzenie PDO pochodziły z budżetu państwa w 43%, a z budżetu województw tylko w 17%. Wśród pozostałych kosztów największy wkład mają jednostki prowadzące doświadczenia odmianowe, a więc COBORu, ODRy, jednostki hodowli roślin. Doświadczenia odmianowe prowadzone są również przez prywatne firmy. Według danych COBORU w 2016 r. w województwie opolskim prowadzono łącznie 53 doświadczenia, w tym ze środków budżetowych tylko 11.

Zdaniem samorządu rolniczego, funkcjonowanie systemu PDO i rekomendacja odmian przynosi bezpośrednie korzyści dla regionu i państwa, dlatego w interesie państwa powinno być zapewnienie warunków prawnych i finansowych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju PDO.

KRIR zwróciła uwagę, że dzięki doświadczeniom PDO prowadzonym w całym kraju i rekomendacji odmian, rolnicy mają dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach, mogą trafnie dobrać do uprawy w swoim gospodarstwie odmiany dostosowane do konkretnych warunków klimatycznych i glebowych, które przy tych samych kosztach produkcji plonują wyżej. Wyniki badań odmian przedstawiane są samorządowi rolniczemu i szeroko upowszechniane m.in. przez wojewódzkie izby rolnicze i ODRy. Trudniej jest zatem firmom nasiennym wprowadzać na rynek odmiany niesprawdzone, zarówno z krajowego rejestru, jak i przede wszystkim odmiany ze wspólnotowego katalogu.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 716236