Wniosek o uznanie kopii protokołów suszowych


W związku z pomocą zaplanowaną w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, 12 września 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o umożliwienie rolnikom – dzierżawiącym ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, skorzystanie z możliwości odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, bez stosowania opłat i odsetek, na podstawie kopii protokołów stwierdzających wystąpienie suszy, które nie są jeszcze zatwierdzone przez wojewodę.

Dzierżawcy otrzymują już faktury za czynsz dzierżawny, i ponieważ wystąpiła w ich gospodarstwach susza chcieliby skorzystać z obiecanej przez rząd pomocy. Niestety proces zatwierdzania protokołów z szacowania strat jest długotrwały i większość rolników z niepokojem oczkuje na otrzymanie zatwierdzonych dokumentów.

Umożliwienie odroczenia płatności na rzecz KOWR na podstawie kopii protokołów oszacowania szkód, i wydanie ostatecznej decyzji po otrzymaniu wymaganej dokumentacji, będzie wielką pomocą dla poszkodowanych przez suszę.

Zarząd KRIR wnioskował również o obligatoryjne szacowanie przez komisje gminne uprawianych na gruntach ornych mieszanek traw oraz traw z koniczyną i innymi bobowatymi, które są użytkowane jako łąki i pastwiska, analogicznie jak łąki i pastwiska na trwałych użytkach zielonych.

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221231