Wniosek o wprowadzenie poprawek do nowelizowanego Prawa łowieckiego


W związku ze wspólnymi posiedzeniami senackich: Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrującymi ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 752, druki sejmowe nr 1024, 2234 i 2234-A), Zarząd KRIR zwrócił się do przewodniczących Komisji w sprawie dokonania zmian przepisów art. 46  ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 752) poprzez wykreślenie lit a) w tym ustępie oraz zmiany w lit. b) poprzez wykreślenie sformułowania „ - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona”

Zarząd KRIR postuluje, aby szkody były szacowane przez niezależne osoby, ale takie, które mają odpowiednią wiedzę w zakresie rolnictwa.

Samorząd rolniczy nie zgadza się, aby szkody łowieckie były szacowane przez przedstawiciela sołectw z uwagi na brak wiedzy i odpowiednich środków na ten cel (bardzo często w radzie sołeckiej nie ma rolników), przedstawiciel organu wykonawczego jednostki gminy – tj. wójta/burmistrza do udziału zespole szacowaniu szkód może wydelegować pracownika z wydziału rolnictwa który zna temat.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 732597