Wniosek o zwiększenie środków na rozwój przedsiębiorczości i rozwój usług rolniczych


2 października 2017 r. realizując wniosek zgłoszony podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 16 września br., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia puli środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, w celu zapewnienia wsparcia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli prawidłowe wnioski w terminie.

Po raz kolejny chętnych na uzyskanie dofinansowania inwestycji jest więcej niż pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Liczba wniosków, które wpłynęły w ramach ostatniego naboru do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyraźnie wskazuje jak bardzo potrzebne jest to działanie na obszarach wiejskich. Dlatego też zdaniem samożądu rolniczego należałoby, zwiększyć pulę środków na to działanie, aby zabezpieczyć środki na  wsparcie wszystkim kwalifikującym się do wsparcia operacji rolnikom, którzy złożyli w terminie prawidłowe wnioski.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 732598