Wnioski o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego - wyłącznie z podpisem użytkownika


19 kwietnia 2018 r. Zarząd KRIR mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 21 marca br., zwrócił się do MRiRW w sprawie zwolnienia z obowiązku podpisywania wniosku o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego przez właścicieli gruntów.

W wielu przypadkach właściciele gruntów nie użytkują ich osobiście, lecz wydzierżawiają innym rolnikom. W niektórych gminach wymaga się podpisu/zgody właściciela gruntu (oprócz użytkownika składającego wniosek). Często zdarza się, że właściciele dzierżawionych gruntów mieszkają w dużej odległości, lub za granicą i kontakt z nimi jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Zdaniem KRIR należałoby ujednolicić zasady składania ww. wniosków z uwzględnieniem wyłącznie podpisu użytkownika gruntów.

Źródło: KRIR  


 

Licznik odwiedzin: 796927