Współczesna kobieta w środowisku wiejskim, wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Współczesna kobieta w środowisku wiejskim

Celem operacji jest organizacja 5 dniowego wyjazdu studyjnego dla grupy 48 osób: 47 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Małopolski i opiekuna merytorycznego, podczas którego uczestnicy poznają aktywności i inicjatywy podejmowane przez kobiety na obszarach wiejskich w Rumunii i na Węgrzech. W programie wyjazdu przewidziano spotkania ze stowarzyszeniami kobiet działającymi na Węgrzech i Rumunii oraz wizyty w przedsiębiorstwach i gospodarstwach prowadzonych przez kobiety w tych państwach.
Uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać jakość i poziom życia kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w Rumunii i na Węgrzech, wymienić się swoimi doświadczeniami oraz opiniami dotyczącymi wyzwań i szans jakie stoją przed współczesną kobietą w środowisku wiejskim. Będą również mieli okazję dowiedzieć się czy i w jaki sposób instytucje państwowe pomagają kobietom wiejskim, oraz wymienić się ocenami dotyczącymi realizacji polityki swoich Państw w stosunku do kobiet na wsi, a także wymienić się doświadczeniami w kwestii sposobów organizowania się kobiet wiejskich w poszczególnych krajach. Wyjazd będzie okazją do zaprezentowania wizji dotyczących reprezentacji kobiet w samorządach i pomysłów na zwiększenie ich udziału we władzach samorządowych. Umożliwi też nawiązanie kontaktów zawodowych, przyczyni się do integracji środowiska kobiet wiejskich i dyskusji na temat nowego obrazu współczesnej kobiety wiejskiej. Dzięki wizytom i spotkaniom osoby uczestniczące w wyjeździe poszerzą swoją wiedzę z zakresu możliwości aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich, co przełoży się na wzrost przedsiębiorczości i większe zaangażowanie kobiet w działania lokalnej społeczności oraz na rozwój obszarów wiejskich.

Partnerzy projektu:Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

Nabór uczestników na wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii- 15.07.2021r.

Współczesna kobieta w środowisku wiejskim, nabór na wyjazd na Węgry i do Rumunii- 18.08.2021r.

Współczesna kobieta w środowisku wiejskim, czyli kobiety z Małopolski z wizytą na Węgrzech i w Rumunii-14.09.2021r.

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764210