Wsparcie dla Małopolan poszkodowanych w wyniku silnego wiatru


W miniony weekend między innymi województwo małopolskie walczyło z bardzo silnym wiatrem. Porywy dochodziły nawet do 115 km/h.

11 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe działania służb. Uczestniczyli w niej: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, dyrektorzy Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk i Andrzej Pasek.

►Relacja z konferencji po silnym wietrze w Małopolsce 

Z przedstawionych informacji wynika, że w okresie 10-11 marca br. Państwowa Straż Pożarna odnotowała: 3 248 interwencji. Uszkodzonych zostało 831 budynków mieszkalnych (w tym w 228 przypadkach nastąpiło całkowite zerwanie dachu) i 378 budynków gospodarczych (w tym 99 całkowicie zerwanych dachów). Wydano 6 decyzji o wstrzymaniu użytkowania budynków (3 w pow. tarnowskim, 2 w pow. bocheńskim i 1 w pow. nowotarskim).
Z uwagi na częściowo uszkodzone dachy w województwie małopolskim zamknięto 4 szkoły (Zegartowice gm. Raciechowice; Zbydniów gm. Łapanów; Zgłobice gm. Tarnów; Męcina gm. Limanowa). Wystąpiły utrudnienia na kolei (szlak nr 94 pomiędzy Spytkowicami i Przeciszowem) oraz w ruchu drogowym. 

Działania ratownicze prowadzone były przez 3 321 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 14 522 druhów OSP. 

Usuwaniem awarii musieli również zająć się dostawcy energii - 140 614 klientów pozbawionych zostało energii elektrycznej. 

Jak poinformował wojewoda małopolski poszkodowani w wyniku silnego wiatru w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków, łącznie kwoty 100 tys. zł.

Procedura udzielania pomocy

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są w kontakcie z samorządami, które rozpoczęły wstępne rozeznanie ewentualnych szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Sytuację w terenie najpierw muszą rozeznać pracownicy socjalni Ośrodków, następnie do wojewody kierowane są wnioski o  udzielenie pomocy. Wojewoda, po sprawdzeniu ich poprawności, występuje o uruchomienie środków do MSWiA.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną i udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej. Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz osoby uprawnione do jej otrzymania można znaleźć ►na stronie internetowej MUW

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl


►O skutkach silnego wiatru w Małopolsce w „Tematach dnia” -  zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.
►Na ile pieniędzy można liczyć? (www.sadeczanin.info)

 

 


 

Licznik odwiedzin: 925961