Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - kolejność przysługiwania pomocy


Komunikat Prezesa ARiMR z 13 września 2021 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach Działania 16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 29 marca 2021 r. - 12 maja 2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 29 marca - 12 maja 2021 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w  § 12 po ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DzU z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.  

W przypadku operacji, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, uprawnienia do umieszczenia na liście operacji uzyskują operacje, którym przyznano nie mniej niż 13 punktów.

►Lista operacji M16 2021 rok (pdf do pobrania)

Źródło: ARiMR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573074